Wiktionary:タイ語の基本語彙1000

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

タイ語の基本語彙1000

現在 作業中

คน・人間[編集]

ส่วนต่างๆในร่างกาย[編集]

สัตว์・動物[編集]

食品[編集]

[編集]

เวลา・時間[編集]

สี・色[編集]

ธรรมชาติ・自然[編集]

จักรวาล・宇宙[編集]

ระบบสุริยะ・太陽系[編集]

代名詞[編集]

動詞[編集]

形容詞[編集]

類別詞[編集]