administrare

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ラテン語[編集]

異表記・別形[編集]

語源[編集]

ad + ministrāre < minister

動詞[編集]

現在 administrō, 不定形 administrāre, 完了 administrāvī, スピーヌム administrātum.

  1. つかえる、奉仕する、援助する
  2. 管理する、運営する、統治する
直説法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 administrō administrās administrat administrāmus administrātis administrant
未来 administrābō administrābis administrābit administrābimus administrābitis administrābunt
半過去(未完了) administrābam administrābās administrābat administrābāmus administrābātis administrābant
完了 administrāvī administrāvistī administrāvit administrāvimus administrāvistis administrāvērunt
大過去(完了過去) administrāveram administrāverās administrāverat administrāverāmus administrāverātis administrāverant
未来完了 administrāverō administrāveris administrāverit administrāverimus administrāveritis administrāverint
所相 現在 administror administrāris administrātur administrāmur administrāminī administrantur
未来 administrābor administrāberis administrābitur administrābimur administrābiminī administrābuntur
半過去(未完了) administrābar administrābāris administrābātur administrābāmur administrābāminī administrābantur
完了 sumの直説法現在形に続き administrātus 男性, administrāta 女性, administrātum 中性 の形で用いられる。
大過去(完了過去) sumの直説法未完了形に続き administrātus 男性, administrāta 女性, administrātum 中性 の形で用いられる。
未来完了 sumの直説法未来形に続き administrātus 男性, administrāta 女性, administrātum 中性 の形で用いられる。
接続法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 administrem administrēs administret administrēmus administrētis administrent
半過去(未完了) administrārem administrārēs administrāret administrārēmus administrārētis administrārent
完了 administrāverim administrāverīs administrāverit administrāverīmus administrāverītis administrāverint
大過去(完了過去) administrāvissem administrāvissēs administrāvisset administrāvissēmus administrāvissētis administrāvissent
所相 現在 administrer administrēris administrētur administrēmur administrēminī administrentur
半過去(未完了) administrārer administrārēris administrārētur administrārēmur administrārēminī administrārentur
完了 sumの接続法現在形に続き administrātus 男性, administrāta 女性, administrātum 中性 の形で用いられる。
大過去(完了過去) sumの接続法未完了形に続き administrātus 男性, administrāta 女性, administrātum 中性 の形で用いられる。
命令 能相 所相
現在 (二人称) 未来 (二人称) 未来 (三人称) 現在 (二人称) 未来 (二人称) 未来 (三人称)
単数 administrā administrātō administrātō administrāre administrātor administrātor
複数 administrāte administrātōte administrantō administrāminī administrantor
現在 完了 未来 現在 完了 未来
不定法 administrāre administrāvisse administrātūrus esse administrārī administrātus esse administrātum īrī
分詞 administrāns administrātūrus -ra, -rum administrātus -a, -um administrandus -nda, -ndum


類義語[編集]

派生語[編集]

関連語[編集]

諸言語への影響[編集]


スペイン語[編集]

動詞[編集]

administrare (不定詞: administrar)

  1. administrarの接続法未来第一人称単数形
  2. administrarの接続法未来第三人称単数形