liquefacere

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ラテン語[編集]

動詞[編集]

現在 liquefaciō, 不定形 liquefacere, 完了 liquefēcī, スピーヌム liquefactum. (所相に不規則活用)

  1. 融解させる。液化する。

活用[編集]

    liquefaciō (第三変化, 所相で不規則及び補充形) の活用


直説法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 liquefaciō liquefacis liquefacit liquefacimus liquefacitis liquefaciunt
未完了 liquefaciēbam liquefaciēbās liquefaciēbat liquefaciēbāmus liquefaciēbātis liquefaciēbant
未来 liquefaciam liquefaciēs liquefaciet liquefaciēmus liquefaciētis liquefacient
完了 liquefēcī liquefēcistī liquefēcit liquefēcimus liquefēcistis liquefēcērunt, liquefēcēre
完了過去 liquefēceram liquefēcerās liquefēcerat liquefēcerāmus liquefēcerātis liquefēcerant
未来完了 liquefēcerō liquefēceris liquefēcerit liquefēcerimus liquefēceritis liquefēcerint
所相 現在 liquefīō liquefīs liquefit liquefīmus liquefītis liquefīunt
未完了 liquefīēbam liquefīēbās liquefīēbat liquefīēbāmus liquefīēbātis liquefīēbant
未来 liquefīam liquefīēs liquefīet liquefīēmus liquefīētis liquefīent
完了 liquefactus + sum の直説法能相現在形
完了過去 liquefactus + sum の直説法能相未完了形
未来完了 liquefactus + sum の直説法能相未来形
接続法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 liquefaciam liquefaciās liquefaciat liquefaciāmus liquefaciātis liquefaciant
未完了 liquefacerem liquefacerēs liquefaceret liquefacerēmus liquefacerētis liquefacerent
完了 liquefēcerim liquefēcerīs liquefēcerit liquefēcerīmus liquefēcerītis liquefēcerint
完了過去 liquefēcissem liquefēcissēs liquefēcisset liquefēcissēmus liquefēcissētis liquefēcissent
所相 現在 liquefīam liquefīās liquefīat liquefīāmus liquefīātis liquefīant
未完了 liquefierem liquefierēs liquefieret liquefierēmus liquefierētis liquefierent
完了 liquefactus + sum の接続法能相現在形
完了過去 liquefactus + sum の接続法能相未完了形
命令法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 liqueface liquefacite
未来 liquefacitō liquefacitō liquefacitōte liquefaciuntō
所相 現在 liquefī liquefīte
未来 liquefītō liquefītō liquefītōte liquefīuntō
非定型 能相 所相
現在 完了 未来 現在 完了 未来
不定法 liquefacere liquefēcisse liquefactūrum esse liquefierī liquefactum esse liquefactum īrī
分詞 liquefaciēns liquefactūrus liquefactus liquefaciendus, liquefaciundus
動名詞 動名詞 スピーヌム
主格 属格 与格/奪格 対格 対格 奪格
liquefaciendī liquefaciendō liquefaciendum liquefaciendō liquefactum liquefactū