付録:アルメニア語の数詞一覧

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動
# 基数 序数 序数(接尾辞)
0 զրո զրոերորդ 0-րդ
1 մեկ առաջին 1-ին
2 երկու երկրորդ 2-րդ
3 երեք երրորդ 3-րդ
4 չորս չորրորդ 4-րդ
5 հինգ հինգերորդ 5-րդ
6 վեց վեցերորդ 6-րդ
7 յոթ յոթերորդ 7-րդ
8 ութ ութերորդ 8-րդ
9 ինը իններորդ 9-րդ
10 տասը տասներորդ 10-րդ
11 տասնմեկ տասնմեկերորդ 11-րդ
12 տասներկու տասներկուերորդ 12-րդ
13 տասներեք տասներեքերորդ 13-րդ
14 տասնչորս տասնչորսերորդ 14-րդ
15 տասնհինգ տասնհինգերորդ 15-րդ
16 տասնվեց տասնվեցերորդ 16-րդ
17 տասնյոթ տասնյոթերորդ 17-րդ
18 տասնութ տասնութերորդ 18-րդ
19 տասնինը տասնիններորդ 19-րդ
20 քսան քսաներորդ 20-րդ
21 քսանմեկ քսանմեկերորդ 21-րդ
22 քսաներկու քսաներկուերորդ 22-րդ
23 քսաներեք քսաներեքերորդ 23-րդ
30 երեսուն երեսուներորդ 30-րդ
40 քառասուն քառասուներորդ 40-րդ
50 հիսուն հիսուներորդ 50-րդ
60 վաթսուն վաթսուներորդ 60-րդ
70 յոթանասուն յոթանասուներորդ 70-րդ
80 ութսուն ութսուներորդ 80-րդ
90 իննսուն իննսուներորդ 90-րդ
100 հարյուր հարյուրերորդ 100-րդ
101 հարյուր մեկ հարյուրմեկերորդ 101-րդ
200 երկու հարյուր երկուհարյուրերորդ 200-րդ
1,000 հազար հազարերորդ 1000-րդ
1,000,000 միլիոն միլիոներորդ 1000000-րդ
1,000,000,000 միլիարդ միլիարդերորդ 1000000000-րդ