halare

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ラテン語[編集]

動詞[編集]

現在 hālō, 不定形 hālāre, 完了 hālāvī, スピーヌム hālātum.

  1. 呼吸する
直説法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 hālō hālās hālat hālāmus hālātis hālant
未来 hālābō hālābis hālābit hālābimus hālābitis hālābunt
半過去(未完了) hālābam hālābās hālābat hālābāmus hālābātis hālābant
完了 hālāvī hālāvistī hālāvit hālāvimus hālāvistis hālāvērunt
大過去(完了過去) hālāveram hālāverās hālāverat hālāverāmus hālāverātis hālāverant
未来完了 hālāverō hālāveris hālāverit hālāverimus hālāveritis hālāverint
所相 現在 hālor hālāris hālātur hālāmur hālāminī hālantur
未来 hālābor hālāberis hālābitur hālābimur hālābiminī hālābuntur
半過去(未完了) hālābar hālābāris hālābātur hālābāmur hālābāminī hālābantur
完了 sumの直説法現在形に続き hālātus 男性, hālāta 女性, hālātum 中性 の形で用いられる。
大過去(完了過去) sumの直説法未完了形に続き hālātus 男性, hālāta 女性, hālātum 中性の形で用いられる。
未来完了 sumの直説法未来形に続き hālātus 男性, hālāta 女性, hālātum 中性 の形で用いられる。
接続法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 hālem hālēs hālet hālēmus hālētis hālent
半過去(未完了) hālārem hālārēs hālāret hālārēmus hālārētis hālārent
完了 hālāverim hālāverīs hālāverit hālāverīmus hālāverītis hālāverint
大過去(完了過去) hālāvissem hālāvissēs hālāvisset hālāvissēmus hālāvissētis hālāvissent
所相 現在 hāler hālēris hālētur hālēmur hālēminī hālentur
半過去(未完了) hālārer hālārēris hālārētur hālārēmur hālārēminī hālārentur
完了 sumの接続法現在形に続き hālātus 男性, hālāta 女性, hālātum 中性 の形で用いられる。
大過去(完了過去) sumの接続法未完了形に続き hālātus 男性, hālāta 女性, hālātum 中性の形で用いられる。
命令 能相 所相
現在 (二人称) 未来 (二人称) 未来 (三人称) 現在 (二人称) 未来 (二人称) 未来 (三人称)
単数 hālā hālātō hālātō hālāre hālātor hālātor
複数 hālāte hālātōte hālantō hālāminī hālantor
現在 完了 未来 現在 完了 未来
不定法 hālāre hālāvisse hālātūrus esse hālārī hālātus esse hālātum īrī
分詞 hālāns hālātūrus -ra, -rum hālātus -a, -um hālandus -nda, -ndumスペイン語[編集]

動詞[編集]

halare (不定詞: halar)

  1. halarの接続法未来第一人称単数形
  2. halarの接続法未来公式第二人称単数形
  3. halarの接続法未来第三人称単数形