exterminare

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

スペイン語[編集]

動詞[編集]

exterminare

  1. exterminarの接続法未来第一人称単数形。
  2. exterminarの接続法未来第三人称単数形。

ラテン語[編集]

動詞[編集]

現在 exterminō, 不定形 extermināre, 完了 extermināvī, スピーヌム exterminātum.

  1. す。追放する。
  2. 絶滅させる。破壊する。
直説法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 exterminō exterminās exterminat extermināmus exterminātis exterminant
未来 exterminābō exterminābis exterminābit exterminābimus exterminābitis exterminābunt
半過去(未完了) exterminābam exterminābās exterminābat exterminābāmus exterminābātis exterminābant
完了 extermināvī extermināvistī extermināvit extermināvimus extermināvistis extermināvērunt
大過去(完了過去) extermināveram extermināverās extermināverat extermināverāmus extermināverātis extermināverant
未来完了 extermināverō extermināveris extermināverit extermināverimus extermināveritis extermināverint
所相 現在 exterminor extermināris exterminātur extermināmur extermināminī exterminantur
未来 exterminābor extermināberis exterminābitur exterminābimur exterminābiminī exterminābuntur
半過去(未完了) exterminābar exterminābāris exterminābātur exterminābāmur exterminābāminī exterminābantur
完了 sumの直説法現在形に続き exterminātus 男性, extermināta 女性, exterminātum 中性 の形で用いられる。
大過去(完了過去) sumの直説法未完了形に続き exterminātus 男性, extermināta 女性, exterminātum 中性の形で用いられる。
未来完了 sumの直説法未来形に続き exterminātus 男性, extermināta 女性, exterminātum 中性 の形で用いられる。
接続法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 exterminem exterminēs exterminet exterminēmus exterminētis exterminent
半過去(未完了) exterminārem exterminārēs extermināret exterminārēmus exterminārētis exterminārent
完了 extermināverim extermināverīs extermināverit extermināverīmus extermināverītis extermināverint
大過去(完了過去) extermināvissem extermināvissēs extermināvisset extermināvissēmus extermināvissētis extermināvissent
所相 現在 exterminer exterminēris exterminētur exterminēmur exterminēminī exterminentur
半過去(未完了) exterminārer exterminārēris exterminārētur exterminārēmur exterminārēminī exterminārentur
完了 sumの接続法現在形に続き exterminātus 男性, extermināta 女性, exterminātum 中性 の形で用いられる。
大過去(完了過去) sumの接続法未完了形に続き exterminātus 男性, extermināta 女性, exterminātum 中性の形で用いられる。
命令 能相 所相
現在 (二人称) 未来 (二人称) 未来 (三人称) 現在 (二人称) 未来 (二人称) 未来 (三人称)
単数 exterminā exterminātō exterminātō extermināre exterminātor exterminātor
複数 extermināte exterminātōte exterminantō extermināminī exterminantor
現在 完了 未来 現在 完了 未来
不定法 extermināre extermināvisse exterminātūrus esse exterminārī exterminātus esse exterminātum īrī
分詞 extermināns exterminātūrus -ra, -rum exterminātus -a, -um exterminandus -nda, -ndum

諸言語への影響[編集]