ambulare

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

ラテン語[編集]

動詞[編集]

現在 ambulō, 不定形 ambulāre, 完了 ambulāvī, スピーヌム ambulātum.

  1. ある

活用[編集]

    ambulō (第一変化) の活用


直説法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 ambulō ambulās ambulat ambulāmus ambulātis ambulant
未完了 ambulābam ambulābās ambulābat ambulābāmus ambulābātis ambulābant
未来 ambulābō ambulābis ambulābit ambulābimus ambulābitis ambulābunt
完了 ambulāvī ambulāvistī, ambulāstī1 ambulāvit ambulāvimus ambulāvistis, ambulāstis1 ambulāvērunt, ambulāvēre
完了過去 ambulāveram ambulāverās ambulāverat ambulāverāmus ambulāverātis ambulāverant
未来完了 ambulāverō ambulāveris ambulāverit ambulāverimus ambulāveritis ambulāverint
所相 現在 ambulor ambulāris, ambulāre ambulātur ambulāmur ambulāminī ambulantur
未完了 ambulābar ambulābāris, ambulābāre ambulābātur ambulābāmur ambulābāminī ambulābantur
未来 ambulābor ambulāberis, ambulābere ambulābitur ambulābimur ambulābiminī ambulābuntur
完了 ambulātus + sum の直説法能相現在形
完了過去 ambulātus + sum の直説法能相未完了形
未来完了 ambulātus + sum の直説法能相未来形
接続法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 ambulem ambulēs ambulet ambulēmus ambulētis ambulent
未完了 ambulārem ambulārēs ambulāret ambulārēmus ambulārētis ambulārent
完了 ambulāverim ambulāverīs ambulāverit ambulāverīmus ambulāverītis ambulāverint
完了過去 ambulāvissem, ambulāssem1 ambulāvissēs, ambulāssēs1 ambulāvisset, ambulāsset1 ambulāvissēmus, ambulāssēmus1 ambulāvissētis, ambulāssētis1 ambulāvissent, ambulāssent1
所相 現在 ambuler ambulēris, ambulēre ambulētur ambulēmur ambulēminī ambulentur
未完了 ambulārer ambulārēris, ambulārēre ambulārētur ambulārēmur ambulārēminī ambulārentur
完了 ambulātus + sum の接続法能相現在形
完了過去 ambulātus + sum の接続法能相未完了形
命令法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 ambulā ambulāte
未来 ambulātō ambulātō ambulātōte ambulantō
所相 現在 ambulāre ambulāminī
未来 ambulātor ambulātor ambulantor
非定型 能相 所相
現在 完了 未来 現在 完了 未来
不定法 ambulāre ambulāvisse, ambulāsse1 ambulātūrum esse ambulārī ambulātum esse ambulātum īrī
分詞 ambulāns ambulātūrus ambulātus ambulandus
動名詞 動名詞 スピーヌム
主格 属格 与格/奪格 対格 対格 奪格
ambulandī ambulandō ambulandum ambulandō ambulātum ambulātū

1At least one rare poetic syncopated perfect form is attested.

類義語[編集]

派生語[編集]

関連語[編集]

諸言語への影響[編集]