declarare

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

スペイン語[編集]

動詞[編集]

declarare

  1. declararの接続法未来第一人称単数形。
  2. declararの接続法未来第三人称単数形。

ラテン語[編集]

動詞[編集]

現在 dēclārō, 不定形 dēclārāre, 完了 dēclārāvī, スピーヌム dēclārātum.

  1. 宣言する。公表する。
  2. あきらかにする。
  3. 証明する。
直説法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 dēclārō dēclārās dēclārat dēclārāmus dēclārātis dēclārant
未来 dēclārābō dēclārābis dēclārābit dēclārābimus dēclārābitis dēclārābunt
半過去(未完了) dēclārābam dēclārābās dēclārābat dēclārābāmus dēclārābātis dēclārābant
完了 dēclārāvī dēclārāvistī dēclārāvit dēclārāvimus dēclārāvistis dēclārāvērunt
大過去(完了過去) dēclārāveram dēclārāverās dēclārāverat dēclārāverāmus dēclārāverātis dēclārāverant
未来完了 dēclārāverō dēclārāveris dēclārāverit dēclārāverimus dēclārāveritis dēclārāverint
所相 現在 dēclāror dēclārāris dēclārātur dēclārāmur dēclārāminī dēclārantur
未来 dēclārābor dēclārāberis dēclārābitur dēclārābimur dēclārābiminī dēclārābuntur
半過去(未完了) dēclārābar dēclārābāris dēclārābātur dēclārābāmur dēclārābāminī dēclārābantur
完了 sumの直説法現在形に続き dēclārātus 男性, dēclārāta 女性, dēclārātum 中性 の形で用いられる。
大過去(完了過去) sumの直説法未完了形に続き dēclārātus 男性, dēclārāta 女性, dēclārātum 中性 の形で用いられる。
未来完了 sumの直説法未来形に続き dēclārātus 男性, dēclārāta 女性, dēclārātum 中性 の形で用いられる。
接続法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 dēclārem dēclārēs dēclāret dēclārēmus dēclārētis dēclārent
半過去(未完了) dēclārārem dēclārārēs dēclārāret dēclārārēmus dēclārārētis dēclārārent
完了 dēclārāverim dēclārāverīs dēclārāverit dēclārāverīmus dēclārāverītis dēclārāverint
大過去(完了過去) dēclārāvissem dēclārāvissēs dēclārāvisset dēclārāvissēmus dēclārāvissētis dēclārāvissent
所相 現在 dēclārer dēclārēris dēclārētur dēclārēmur dēclārēminī dēclārentur
半過去(未完了) dēclārārer dēclārārēris dēclārārētur dēclārārēmur dēclārārēminī dēclārārentur
完了 sumの接続法現在形に続き dēclārātus 男性, dēclārāta 女性, dēclārātum 中性 の形で用いられる。
大過去(完了過去) sumの接続法未完了形に続き dēclārātus 男性, dēclārāta 女性, dēclārātum 中性 の形で用いられる。
命令 能相 所相
現在 (二人称) 未来 (二人称) 未来 (三人称) 現在 (二人称) 未来 (二人称) 未来 (三人称)
単数 dēclārā dēclārātō dēclārātō dēclārāre dēclārātor dēclārātor
複数 dēclārāte dēclārātōte dēclārantō dēclārāminī dēclārantor
現在 完了 未来 現在 完了 未来
不定法 dēclārāre dēclārāvisse dēclārātūrus esse dēclārārī dēclārātus esse dēclārātum īrī
分詞 dēclārāns dēclārātūrus -ra, -rum dēclārātus -a, -um dēclārandus -nda, -ndum

諸言語への影響[編集]