-e

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動


アイヌ語

[編集]

カナ表記 (子音+ェ)

接尾辞

[編集]
  1. 使役の接尾辞。……せる/させる。使役される者の単数を表す形式。
r で終わる動詞語幹につく形。
r 以外の子音で終わる動詞語幹には -te の形でつける。-te を見よ。
母音で終わる動詞語幹には -re の形でつける。-re を見よ。

例文

[編集]
  • kar-ekare (口語)人にさせる/作らせる、(雅語)人をしてさしむ/作らしむ
  • kor-ekore (口語)人に持たせる=与える、(雅語)人をして持たしむ=与う
  • nukar-enukare (口語)人に見させる=見せる、(雅語)人をして見さしむ=見す

発音(?)

[編集]
‐ェ

関連語

[編集]

エスペラント

[編集]

エスペラントの相関詞

- 疑問・関係
ki-
指示
ti-
全称
ĉi-
任意
i-
否定
neni-
個別 -u kiu tiu ĉiu iu neniu
物事 -o kio tio ĉio io nenio
種類 -a kia tia ĉia ia nenia
所属 -es kies ties ĉies ies nenies
方法 -el kiel tiel ĉiel iel neniel
場所 -e kie tie ĉie ie nenie
時間 -am kiam tiam ĉiam iam neniam
数量 -om kiom tiom ĉiom iom neniom
理由 -al kial tial ĉial ial nenial

品詞語尾

[編集]

-e

  1. 派生副詞
  2. 相関詞場所を表すツォツィル語

[編集]

接語

[編集]

-e

  1. 冠詞により修飾された語の末尾につく接語 (wp)clitic)。

参考文献

[編集]