perire

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

periré も参照。

イタリア語[編集]

語源[編集]

ラテン語 perīre

動詞[編集]

perire

  1. ぬ。ほろびる。

活用[編集]

アナグラム[編集]


ラテン語[編集]

語源[編集]

接頭辞 per- +‎ īre

動詞[編集]

現在 pereō, 不定形 perīre, 完了 periī, スピーヌム peritum.

  1. える。くなる。
  2. ぬ。ほろびる。
  3. がれる。

語形変化[編集]

不規則で īre のように活用する。完了形は通常、periī と縮約されるが時々 perīvī が用いられることがある。

    pereō (不規則, 完了形が非人称) の活用


直説法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 pereō perīs perit perīmus perītis pereunt
未完了 perībam perībās perībat perībāmus perībātis perībant
未来 perībō perībis perībit perībimus perībitis perībunt
完了 periī, perīvī perīstī, perīvistī periit, perīvit periimus perīstis periērunt, periēre
完了過去 perieram perierās perierat perierāmus perierātis perierant
未来完了 perierō perieris perierit perierimus perieritis perierint
所相 現在 perītur
未完了 perībātur
未来 perībitur
完了 peritum est
完了過去 peritum erat
未来完了 peritum erit
接続法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 peream pereās pereat pereāmus pereātis pereant
未完了 perīrem perīrēs perīret perīrēmus perīrētis perīrent
完了 perierim perierīs perierit perierīmus perierītis perierint
完了過去 perīssem perīssēs perīsset perīssēmus perīssētis perīssent
所相 現在 pereātur
未完了 perīrētur
完了 peritum sit
完了過去 peritum esset, peritum foret
命令法 単数 複数
一人称 二人称 三人称 一人称 二人称 三人称
能相 現在 perī perīte
未来 perītō perītō perītōte pereuntō
非定型 能相 所相
現在 完了 未来 現在 完了 未来
不定法 perīre perīsse peritūrum esse perīrī peritum esse
分詞 periēns peritūrus peritum pereundum
動名詞 動名詞 スピーヌム
主格 属格 与格/奪格 対格 対格 奪格
pereundī pereundō pereundum pereundō peritum peritū

同族語[編集]

派生語[編集]

諸言語への影響[編集]