ဂီု

出典: フリー多機能辞典『ウィクショナリー日本語版(Wiktionary)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

モン語[編集]

語源[編集]

クム語 [表記情報なし] (ŋəkɨm)、プオク語 [表記情報なし] (gɨm) と同源[1]

発音[編集]

動詞[編集]

ဂီု (gəṁ)

 1. 暖かい[2][4][3][5]ぬるい温い
 2. 〔コッチャイク方言〕心地良い[2]
 3. 〔パークレット郡クリアン方言〕風船ように丸く膨れる[3]

類義語[編集]

〈暖かい〉

対義語[編集]

〈暖かい〉

派生語[編集]

名詞:

参照[編集]

〈暖かい〉

名詞[編集]

ဂီု (gəṁ)

 1. ランプ提灯[4][3]
 2. 〔パークレット郡クリアン方言〕ランプのガラス部分ほや[3]
 3. 〔パークレット郡クリアン方言〕電灯かさ[3]
 4. 〔パークレット郡クリアン方言〕蛍光灯ランプ[3]
 5. 〔コッチャイク方言〕風船[2]

脚注[編集]

 1. Peiros, Ilia (1998). Comparative Linguistics in Southeast Asia. Pacific Linguistics. Series C-142. Canberra: Pacific Linguistics, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University. p. 268. https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/146631/1/PL-C142.pdf.  ISBN 0 85883 489 8
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Shorto, H.L. (1962). “ဂဳု”. A Dictionary of Modern Spoken Mon. London: Oxford University Press. http://sealang.net/mon/. 
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 坂本, 恭章モン語辞典東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、1994年、108
 4. 4.0 4.1 อนุสรณ์ สถานนท์, ร้อยตรี (1984). พจนานุกรม มอญ-ไทย. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการทุนพระนาอนุมานราชธน. p. 41. Halliday, R. (1922). A Mon-English Dictionary. Bangkok: Siam Society.  (第2版: Rangoon: Ministry of Union Culture, 1955) のタイ語による訳書。)
 5. 5.0 5.1 จำปี ซือสัตย์ (2007[2008]). “อบอุ่น; อุ่น (ไม่ร้อนไม่หนาว)”. พจนานุกรมไทย-มอญ สำเนียงมอญลพบุรี. ปทุมธานี: วัดจันทน์กะพ้อ. pp. 270, 281.  国立国会図書館サーチ: R100000002-Ia1000104949-00タイ語ロッブリー方言のモン語 (wp)を引く形式の辞書。)