「برخورد」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
有効なページへのリンク
(ロボットによる: chr, fa, ku, mgを追加)
(有効なページへのリンク)
==={{noun}}: {{fas}}===
[[Category:{{fas}} {{noun}}]]
#([[物理的]]な)[[衝突]]:([[法律]]による)[[取り締まり]][[処罰]][[対応]][[対処]]
#:وزارت كشور برنامه برخورد با انحرافات و خرافات را در دستور كار دارد
#::[[内務省]][[逸脱]][[迷信]]の取り締まりを[[予定]]している。
#:برخورد نيروى انتظامى با بد حجابى
#::[[ヘジャーブ]][[乱れ]][[対する]][[治安]][[維持]][[]]の取り締まり
#:با همه مجرمان باید برخورد قانونی شود
#::[[犯罪]][[]][[すべて]][[]][[]][[処罰]]されなければならない。
#:احمدى نژاد از برخورد سياسى بعضى كشورهاى غربى با پرونده هسته اى ايران انتقاد كرد
#::[[アフマディーネジャード]][[イラン]][[]][[問題]]に対する[[一部]][[西洋諸国]][[政治]][[]][[対応]][[批判]]した。
 
[[chr:برخورد]]
[[fa:برخورد]]
3,325

回編集

案内メニュー