「برخورد」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
(ボット)言語表記テンプレートを3文字コードから2文字コードに置換(Wiktionary:編集室/2021年Q1#言語コードを2文字コード優先にする提案に基づく)
(ボットによる: 古い言語間リンクを掃除)
((ボット)言語表記テンプレートを3文字コードから2文字コードに置換(Wiktionary:編集室/2021年Q1#言語コードを2文字コード優先にする提案に基づく))
 
=={{fasfa}}==
[[Category:{{fasfa}}]]
 
==={{noun}}: {{fasfa}}===
[[Category:{{fasfa}} {{noun}}]]
#([[物理]][[的]]な)[[衝突]]:([[法律]]による)[[とりしまり|取り締まり]]、[[処罰]]:[[対応]]、[[対処]]
#*وزارت كشور برنامه برخورد با انحرافات و خرافات را در دستور كار دارد
217,086

回編集

案内メニュー